Tam Metin ve Poster Hazırlama İlkeleri

      Bildiri Yazım Kuralları

Bildiri önerileri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Türkçe veya İngilizce sunulabilir.

 1. Özet Metin

Bildiri özetleri 150-300 kelime arasında olmalı; problem durumu, amaç, yöntem, sonuç, öneriler ve anahtar kelimeleri (4 adet) içermelidir. Times New Roman yazı fontu seçilmelidir.

 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 12 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada. 
  Yazar/Yazarların Adları: 10 punto ortada. 
  Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 10 punto ortada.
 • Metin: 10 punto iki yana yaslı, tek satır aralığı

Bildiri önerisi başlığı Türkçe ise hemen altında italik olarak İngilizcesi (İlk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.) verilmelidir.  

      2. Tam Metin

 • Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, tartışma, sonuç, öneriler ve anahtar kelimeleri(4 adet) içermelidir.
 • Bildiri hangi dilde sunuldu ise tam metin o dilde yazılmalıdır. Tam metinde Türkçe -İngilizce özet bulunmalıdır.  Bildiri başlığı altına İngilizce başlık yazılmalıdır. İngilizce sunulmuş bildirilerilere sadece Türkçe özet konulmalıdır. 
 • Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.
 • Bildirilerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve/veya başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2.5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 12 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada. 
  Yazar/Yazarların Adları: 10 punto ortada. 
  Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 10 punto ortada. 
  Ana Başlıklar: 10 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu. 
  Alt Başlıklar: 10 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu. 
  Metin: 10 punto iki yana yaslı, tek satır aralığıyla. 
  Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 10 punto, koyu.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır. Tablo açıklamaları tabloların üstünde, grafik ve fotoğrafların ise altında olmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları, yayın yılı ve sayfa numarası olarak parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek; (Tuna, 2005:4)
 • Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 6th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.

Bildiri tam metni yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 10 sayfayı geçmemelidir (Özetler ve kaynakça dahil). Times New Roman yazı fontu seçilmelidir.

      

Not:Tüm bildiriler arasından biri genç bir araştırmacıya olmak üzere toplamda iki sözlü bildiriye "En İyi Bildiri" ödülü verilecektir. En iyi bildiri ödülü; sempozyuma katılan ve bildirisini sunan katılımcılar arasından seçilecektir. Çok yazarlı bildirilerde ise bildiriyi sunan birinci yazarlar değerlendirmeye alınacaktır. 

 


04 Kasım 2018, Pazar 2000 defa okundu